• Nemate proizvoda u košarici.
 • Nemate proizvoda u košarici.
 • Nemate proizvoda u košarici.

EU PROJEKTI

Kvalitetu tvrtke Green and more d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naše projekte pod nazivom:

Razvoj poslovanja unaprjeđenjem mrežne stranice i uvođenjem web shopa

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“.

Projekt je odobren u smislu poboljšanja poslovanja i vidljivosti proizvoda tvrtke Green and more kroz izradu web stranice s web shopom, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u izradu nove web stranice s web shopom. Cilj iste je bio povećati vlastitu konkurentnost i tržišnu poziciju primjenom mrežnih marketinških rješenja čime su se stvorili preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što generira potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Bolje iskoristivosti i lakše navigacije izradom nove web stranice s web shopom (s kvalitetnim i dostupnim informacijama te s mogućnošću online metodom plaćanja).
 • Jasne i sustavne briga o osiguranju sigurnosti podataka i servisa na stranici i shopu.
 • Povećanja produktivnosti za 20%.
 • Smanjenja operativnih troškova za marketing (40%) boljom analitikom stranice.
 • Povećanja resursne učinkovitosti usmjeravanjem na online promidžbu.
 • Stvaranja responzivne web stranice s web shopom koja je doprinijela povećanju broja posjetitelja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 184.350,00 kuna od kojih je 100.000,00 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 09.10.2018.-09.10.2019.

 

Korisnik: Green and more d.o.o.
Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 1 3704 876
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Green and more d.o.o.

Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem međunarodno priznatih normi

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Green and more kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, FFSC 22000 i KOSHER. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi te će se ukloniti mogućnost ljudskih pogrešaka.
 • Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
 • Tvrtka će biti sigurna u sljedljivost cjelokupnog proizvodnog procesa što će omogućiti i dosljednost u kvaliteti proizvoda (minimizacija rizika).
 • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na nova tržišta (17), a posjedovanje Kosher certifikata za „pristup“ osobama židovske vjeroispovijesti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 360.900,00 HRK od kojih je 205.411,40 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 02.10.2018.-02.10.2019.

Korisnik: Green and more d.o.o.
Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 1 3704 876
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Green and more d.o.o.

 Ispitivanje funkcionalnih nutrijenata dodatka prehrani LiquidSun (KK.03.2.2.03)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove“.

 

Kratki opis projekta

Green and more d.o.o. želi utvrditi osnovu za mogućnost postavljanja zdravstvenih tvrdnji Liquid Sun praha mlade zelene pšenice (triticum aestivum). Početni korak su višestruka mjerenja sadržaja određenih vitamina, minerala, aminokiselina za više različitih uzoraka mladih žitarica. Na temelju rezultata i dobivenih parametara nutritivnih vrijednosti možemo odlučiti razviti nekoliko vrsta proizvoda, npr. na bazi raži, pšenice, pira… Dobiveni podaci bi bili i osnova za daljnji razvoj proizvoda prema regulatoru tržišta prihvatljivom utvrđivanju (certifikaciji) njihova djelovanje na određena stanja – dakle prema mogućnosti iskazivanja tzv. zdravstvenih tvrdnji povezanih sa svojstvima proizvoda. Ovim se dobiva dodana vrijednost proizvoda jer bi se na temelju znanstvenih istraživanja potvrdila tradicijska i iskustvena saznanja o vrijednosti i snazi mlade zelene pšenice, odnosno praktički novi proizvod jer isti po utvrđivanju zdravstvenih tvrdnji dobiva na dodatnoj tržišnoj snazi.

Cilj projekta

Cilj projekta je bio utvrditi osnovu za mogućnost postavljanja zdravstvenih tvrdnji Liquid Sun praha mlade zelene pšenice (triticum aestivum). Na temelju rezultata i dobivenih parametara nutritivnih vrijednosti možemo odlučiti razviti nekoliko vrsta proizvoda, npr. na bazi raži, pšenice, pira… Uslugom analize koju je pružio Institut Ruđer Bošković dobili smo podatke koji su osnova za daljnji razvoj proizvoda prema regulatoru

tržišta prihvatljivom utvrđivanju (certifikaciji) njihova djelovanje na određena stanja – dakle prema mogućnosti iskazivanja tzv. zdravstvenih tvrdnji povezanih sa svojstvima. Naime, dobili smo podatke o količinama ključnih tvari s fiziološkim učinkom (vitamini, metali – minerali, šećeri, aminokiseline) za više različitih uzoraka mladih žitarica. U daljnjoj suradnji s vanjskim stručnjacima, nutricionistima moći ćemo izvesti zaključke koji bi se deklarirali na proizvodu, pa tako i zdravstvene tvrdnje.

 

Očekivani rezultat projekta

Ovim projektom i elaboratom se dobiva dodana vrijednost proizvoda jer bi se na temelju znanstvenih istraživanja potvrdila tradicijska i iskustvena saznanja o vrijednosti i snazi mlade zelene pšenice, odnosno praktički novi proizvod jer isti po utvrđivanju zdravstvenih tvrdnji dobiva na dodatnoj tržišnoj snazi. Time bi se osnažilo prisustvo u aktualnim kanalima distribucije: ljekarne, biljne ljekarne, specijalizirane trgovine, te bi se otvorili novi kanali, veći broj prethodno navedenih maloprodajnih kanala, ali i nova, izvozna, tržišta. Uz utemeljene zdravstvene tvrdnje bi se proizvod brže plasirao i pozicionirao na svjetska tržišta, ali i dobio autoritativnost u farmaciji. Suradnjom s znanstveno-istraživačkom institucijom Ruđer Bošković, kao partnerom projekta, ostvaruje se integrirano rješenje za analizu svih nam potrebnih parametara. Jedan od najosjetljivijih sustava za testiranje kemijskih tragova su maseni spektrometri, a najsofisticiranije i najnaprednije instrumente i, što je još važnije, dugogodišnje iskustvo u korištenju navedene tehnologije ima Institut Ruđer Bošković, koji predstavlja prema dosadašnjim spoznajama jedinu adresu u RH koja može izvršiti zadani posao analize hrane i dodataka prehrani u traženom, vrlo širokom broju parametara kakav nam je potreban u ovoj fazi istraživanja i razvoja inovativnog proizvoda.

 

Razdoblje provedbe projekta

08/07/2020 – 21/09/2020

Ukupna vrijednost projekta

108.000,00 kuna + PDV (EU sufinanciranje u iznosu od 75.000,00 HRK).

Financiranje iz programa >>>Inovacijski vaučeri za MSPove KK.03.2.2.03. 

 

Korisnik: GREEN AND MORE d.o.o.

Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10000 Zagreb

Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 01 3704876
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost GREEN AND MORE d.o.o.

 Dokazivanje odsustva alergena u proizvodima Green and more (KK.03.2.2.03.147)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove“.

 

Kratki opis projekta

Green and more d.o.o. želi utvrditi sadrže li naši proizvodi proteine čije biološko porijeklo ukazuje na kontaminaciju proizvoda tragovima hrane životinjskog podrijetla, glutena iz žitarica ili alergenima kao što su orašasti plodovi. Smatramo kako je potrebno interno potvrditi naše certifikate vanjskom kvalifikacijom naših proizvoda kroz ovaj projekt. Naime, naš proizvodni program je usmjeren na nišu „Proizvodnja prirodnih dodataka prehrani i zdrave hrane“. Proizvodi su certificirani kao veganski, gluten free, Halal– što je provedeno kroz EU financirani projekt kao i projekt uvođenja normi u poslovanju ISO 9001, FSSC. Certificiranje proizvoda traži više certifikata za pojedine proizvode te zahtijeva stalan proces na istraživanju novih zahtjeva tržišta. Suradnjom s znanstveno-istraživačkom institucijom Ruđer Bošković, kao partnerom projekta, ostvaruje se integrirano rješenje za analizu svih nam potrebnih parametara. Jedan od najosjetljivijih sustava za testiranje aminokiselinskog i proteinskog sastava radi identifikacije organizama porijekla proteina su maseni spektrometri, a najsofisticiranije i najnaprednije instrumente i, što je još važnije, dugogodišnje iskustvo u korištenju te tehnologije ima Institut Ruđer Bošković, koji je jedina institucija u RH koja može izvršiti takvu analizu hrane i dodataka prehrani.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je bio koristiti najnaprednije proteomske, biokemijske analize za eksternu kvalifikaciju naših proizvoda kojom bismo dodatno potvrdili certifikate koje zadovoljavaju naši proizvodni procesi, dokazali kvalitetu našeg lanca nabave sirovina i uvjerili se kako zaista možemo osigurati potpunu sigurnost kupcima.

 

Očekivani rezultat projekta

Ovim projektom i elaboratom se dobiva dodana vrijednost proizvoda jer bismo na temelju znanstvenih istraživanja dobili dodatni temelj tvrdnjama kojima promoviramo proizvode. Dobiveni podaci, koji ukazuju na to da zaista u našim procesima uspijevamo zadovoljiti tražene uvjete za certifikate te da stranih proteina nema niti u najmanjim količinama osnova su nam za daljnji razvoj proizvoda prema, regulatoru tržišta prihvatljivom, utvrđivanju (certifikaciji) njihova djelovanja na određena (zdravstvena) stanja. Uz utemeljene tvrdnje bi se proizvod brže plasirao i pozicionirao na svjetska tržišta, ali i dobio autoritativnost u farmaciji. Ovom aktivnosti je potvrđena i efektivnost našeg proizvodnog procesa gdje se lotovi proizvode po narudžbi, i samo u količinama za koje je osiguran plasman. Ukratko,  elementi procesa minimiziraju mogućnosti kontaminacije, kao što i normiraju naši certifikati.

 

Razdoblje provedbe projekta

05/01/2021 – 01/03/2021

Ukupna vrijednost projekta

107.785,60 kuna + PDV (EU sufinanciranje u iznosu od 75.000,00 HRK).

Financiranje iz programa >>>Inovacijski vaučeri za MSPove KK.03.2.2.03. 

 

Korisnik: GREEN AND MORE d.o.o.

Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10000 Zagreb

Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 (0)1 3704 876
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 Green Library^2 Squaered: potpuna biblioteka funkcionalnih nutrijenata   (KK.03.2.2.03.0332)

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove“.

Cilj projekta

U  razvojnom  procesu  Green  Library,  cilj je izgradnja biblioteke podataka o funkcionalnim nutrijentima i hranjivim tvarima u našoj paleti proizvoda. Green Library^2 Squared kompletira tu biblioteku podataka jer smo proveli analiza preostałih ključnih proizvodo iz naših linija po parametrima vitamini, minerali, masti i śećeri i kompletiran rad iz prve faze procesu. Parametri koje ovdje prikupljamo su komplementarni prethodno (u sklopu zasebnih projekata). Prikupljenim     podacima o aminokiselinskom, proteinskom sastavu svih proizvoda. Kompletirani Green Library mogaobi pružati informacije kupcima s ciłjem individualizirane prehrane, postati alat za zaštitu potrošača,,  omogućiti  im individualne preporuke o namirnicama. Direktna je korist vanjska potvrda naśih certifikata i mogućnost odredivanja smjerova razvoja i pripreme regulatorne dokumentacije.

Razdoblje provedbe projekta

01/09/2021 – 29/11/2021

Ukupna vrijednost projekta

108.000,00 kuna + PDV (EU sufinanciranje u iznosu od 75.000,00 HRK).

Financiranje iz programa >>>Inovacijski vaučeri za MSPove KK.03.2.2.03. 

Korisnik: GREEN AND MORE d.o.o.

Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10000 Zagreb

Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 (0)1 3704 876
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Kvalitetu tvrtke GREEN AND MORE d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

„GREEN AND MORE – uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje u svrhu digitalne transformacije“ (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0161)

Projekt je odobren u sklopu natječaja „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (NPOO.C1.1.2.R3-I3.01) s ciljem uvođenja novih digitalnih rješenja u poslovanje ulaganjem u digitalne alate i izgradnju digitalnih kapaciteta djelatnika, kako bi se unaprijedili proizvodni postupci, poslovne i organizacijske prakse optimizacijom, transformacijom i digitalizacijom poslovnih procesa, sa svrhom provođenja digitalne transformacije što podrazumijeva promjenu postojećeg poslovnog modela, a rezultirat će povećanjem efikasnosti i produktivnosti te jačanjem tržišne pozicije tvrtke i posljedično rastom prihoda od prodaje.

Konkretno, uspješnom provedbom projekta doći će do (između ostalog):

 • Rasta prihoda od prodaje.
 • Očuvanja postojećih uz plan otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije poslovnih procesa.
 • Smanjenja troškova poslovanja.
 • Povećanja resursne učinkovitosti.
 • Povećanja kvalitete proizvoda.
 • Skraćivanja rokova isporuke.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 95.298,86 EUR

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 41.931,49 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2023. – 01.01.2024.

Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 663 2143