• No products in the cart.
 • No products in the cart.

EU PROJECTS

The quality of Green and More LLC is recognised by European Union institutions that support our projects:

„Razvoj poslovanja unaprjeđenjem mrežne stranice i uvođenjem web shopa“

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“.

Projekt je odobren u smislu poboljšanja poslovanja i vidljivosti proizvoda tvrtke Green and more kroz izradu web stranice s web shopom, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u izradu nove web stranice s web shopom. Cilj iste je bio povećati vlastitu konkurentnost i tržišnu poziciju primjenom mrežnih marketinških rješenja čime su se stvorili preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što generira potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i ostvarenja prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Bolje iskoristivosti i lakše navigacije izradom nove web stranice s web shopom (s kvalitetnim i dostupnim informacijama te s mogućnošću online metodom plaćanja).
 • Jasne i sustavne briga o osiguranju sigurnosti podataka i servisa na stranici i shopu.
 • Povećanja produktivnosti za 20%.
 • Smanjenja operativnih troškova za marketing (40%) boljom analitikom stranice.
 • Povećanja resursne učinkovitosti usmjeravanjem na online promidžbu.
 • Stvaranja responzivne web stranice s web shopom koja je doprinijela povećanju broja posjetitelja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 184.350,00 kuna od kojih je 100.000,00 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 09.10.2018.-09.10.2019.

 

Korisnik: Green and more d.o.o.
Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 663 2143
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Green and more d.o.o.

“Unaprjeđenje poslovanja uvođenjem međunarodno priznatih normi”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Green and more kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001, FFSC 22000 i KOSHER. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi te će se ukloniti mogućnost ljudskih pogrešaka.
 • Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
 • Tvrtka će biti sigurna u sljedljivost cjelokupnog proizvodnog procesa što će omogućiti i dosljednost u kvaliteti proizvoda (minimizacija rizika).
 • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na nova tržišta (17), a posjedovanje Kosher certifikata za „pristup“ osobama židovske vjeroispovijesti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 360.900,00 HRK od kojih je 205.411,40 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 02.10.2018.-02.10.2019.

Korisnik: Green and more d.o.o.
Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba:

 • Nedeljko Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 663 2143
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 

Kontakt relevantnih institucija:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Green and more d.o.o.

 

„Internacionalizacija poslovanja tvrtke GREEN AND MORE d.o.o.“

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“.

 

Projekt je odobren u cilju internacionalizacije poslovanja tvrtke GREEN AND MORE sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača, a sve kako bi se poboljšala njezina prisutnost na tržištu. Na taj će se način stvoriti preduvjeti za planirani rast poslovanja što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda od prodaje i izvoza. Dodatno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do / doći će do (između ostalog):

 • Sudjelovanjem na 3 sajma tvrtka je znatno poboljšala konkurentnost na inozemnom tržištu kroz predstavljanje vlastitih proizvoda
 • Izlaska na 16 tržišta (UK, SAD, Kina, Arapski poluotok, Skandinavske zemlje i zemlje Benelux-a)
 • Stjecanja novih kupaca
 • Smanjenja ovisnosti o domicilnom tržištu
 • Rasta fizičkog obujma poslovanja i uz to vezano rasta prihoda od prodaje i prihoda od izvoza
 • Očuvanja postojećih radnih mjesta i planiranog otvaranja novih.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 259.470,00 kuna od kojih je 122.891,19 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 21.04.2019. – 21.03.2021.

 

Korisnik: GREEN AND MORE d.o.o.

Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10000 Zagreb

Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 663 2143
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 

 

Kontakt relevantnih institucija:

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost GREEN AND MORE d.o.o.

„Certifikacija proizvoda poduzeća Green and more d.o.o. – Faza II.“

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA“.

 

Projekt je odobren u cilju osnaživanja kapacitete tvrtke kroz certificiranje proizvoda prema međunarodno priznatim standardima Halal, Vegan i Gluten free, a s ultimativnim ciljem da tvrtka GREEN AND MORE postane prepoznatljiv brend na svjetskom tržištu. Navedenim će se stvoriti preduvjeti za rast prihoda i otvaranje radnih mjesta. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja došlo je do / doći će do (između ostalog):

 • 12 proizvoda će se certificirati prema Halal standardu
 • 10 proizvoda će se certificirati prema Vegan standardu
 • 12 proizvoda će se certificirati prema Gluten free standardu
 • Steći će se preduvjeti za izlazak na nova tržišta
 • Ostvarit će se rast prihoda od prodaje
 • Ostvarit će se rast prihoda od izvoza
 • Zadržat će se postojeća te se planiraju otvoriti nova radna mjesta

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 456.512,50 kn od kojih je 317.975,97 kn bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.01.2020. – 31.01.2021.

 

Korisnik: GREEN AND MORE d.o.o.

Adresa: Vinogradi Odvojak 24, 10 000 Zagreb

Kontakt osoba:

 • Ned Stavljenić, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 663 2143
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: info@greenandmore.hr

 

 

Kontakt relevantnih institucija:

 

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost GREEN AND MORE d.o.o., Vinogradi Odvojak 24, 10000 Zagreb